Loader image
Loader image
Back to Top
 

Kingdoms & Karakters

Kingdom Arelius

Kingdom Arelius

Het rijk Arelius, een machtig volk bekend om zijn tradities, oorlogen en religieuze levensstijl. De tirannen, de ridders en monniken, de krijgers met eer en met moed. Arelius is te herkennen aan zijn hoge stenen muren, zijn ondoordringbare kastelen en forten en zijn kerken. Een volk met religie en eer, maar een rijk gebouwd op veldslagen en vergoten bloed.

Het landschap in Arelius is erg vruchtbaar, er is hier veel platteland en ook heeft het zo zijn eikenbossen. Het staat vol met zowel graan als bloemenvelden, een droom voor ambitieuze boeren. Met grote rivieren die dwars door het land stromen en een mooie kust met verschillende handelshavens.

De economie in Arelius is iets waar velen andere rijken van dromen, door de grote handelssteden, tol gebieden en hoge belasting staat Arelius ver boven bepaalde rijken. Dit geldt helaas alleen voor de edelen, de bevolking echter leeft op achtergelaten kruimels. Criminaliteit binnen het rijk ligt ook hoger dan andere landen, hier waar de straten koud aanvoelen, waar de ratten in de steegjes zwerven en de rijken leven als koningen.

Al zijn ze er pas net heeft Arelius al goed zijn naam bekend gemaakt in de wereld, door het voeren van oorlogen voor stukken land als om religie. Van heilige plekken concurreren, tot aan kerken en kathedralen bouwen in andermans land.


De biome:

Plains met bebossing, een groot berggebied en graanvelden. Ook zijn er veel bosjes aanwezig en is het een vruchtbaar en fijn gebied om in te verbouwen, en een nieuw rijk in te stichten!

Locatie ten opzichte van de map:

Rechtsboven/midden van de map, als zijnde het grensgebied tussen het warmere zuidelijke gebied, en het koudere noordelijke gebied.


Kom in contact met het Kingdom Arelius:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Arelius

Kingdom Belum

Kingdom Belum

Het rijk Belum, waar gladiatoren vechten voor hun vrijheid en waar edelen genieten van de rijkdom. Een rijk dat komt van jarenlang oorlog voeren en het concurreren van andere rijken, maar nu zijn rust pakt om Belum sterker op te bouwen dan ooit. Van een koninkrijk naar een republiek, maar nu een keizerrijk.

Het landschap van Belum is te vinden in het noordwesten van de wereld. Het land staat vol met mooie brede eikenbossen, maar ook heeft het wat bergen en heuvels verder in het westen. Het land van Belum is erg vruchtbaar, er zijn namelijk genoeg meren en rivieren. Naast Belum bevindt zich de wateren van Sanguinem, een zee tussen Belum en Carinea in het noordwesten. Het keizerrijk is het enige rijk met beschikking tot een eigen zee, sinds Sanguinem al jaren verlaten is.

De edelen van Belum staan bekend om het laten uitstralen van hun rijkdom. Zo presenteren ze hun schilderijen, eetgereien en zelfs de pilaren van gebouwen in het goud, al is het maar minuscule. De reden dat Belum kan genieten van al deze rijkdom en zichzelf een keizerrijk kan noemen is omdat ze hiervoor hebben gevochten. 

Geen ander rijk kan zich het meest ervaren in veldslagen noemen zolang Belum nog staat. Het keizerrijk is gebouwd op het concurreren van andere rijken, en het stichten van oorlogen. Daarvoor heb je natuurlijk een krachtig leger nodig. Een leger dat ooit bestond uit boeren en slaven, bestaat nu uit moedige krijgers die zullen vechten voor het pracht en praal van het Belumse keizerrijk. Legioenen aan ervaren soldaten die jaren getraind en gevochten hebben, getraumatiseerd door het slagveld. Boeren en slaven die zich slapeloos kapot werken om hun families te voeden, maar toch zijn het de edelen en de rijken die van Belum genieten en nu in vrede leven. 


De biome:

Het is een groot vlak gebied met vele bossen. Ook beschikt het land over veel rivieren en meren.

Locatie ten opzichte van de map:

Belum ligt links bovenaan in de map (Noordwesten) het is verbonden/ grenst aan een wat kouder gebied en is omringt door rivieren en zeeën.


Kom in contact met het Kingdom Belum:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Belum

Kingdom Cadaj

Kingdom Cadaj

Het rijk Cadaj, een machtig en groots rijk. Een plek waar veel is gebeurd, het heeft zijn goede en slechte tijden zeker gehad, en die worden niet vergeten. Cadaj ziet zichzelf ook als een van de grootmachten in Kazarius, dit door de vele gewonnen oorlogen en zijn rijkdom. Het uitbreiden van hun rijk is een van belangrijkste doelen van de Farao en zijn naasten.

Het landschap van Cadaj is opgedeeld in 2 delen, een vruchtbaar en onvruchtbaar gebied. In het vruchtbare gebied vind je bossen en rivieren. Maar, het onvruchtbare gebied is een uitgestrekte droge woestijn met piramides en bergen. Hier waar de kamelen vrij rondlopen tussen de schorpioenen in het hete zand. Ze welvaart van Cadaj hangt ook grotendeels af aan de mineralen in de grond en de oogst van het vruchtbare deel van het land. 

De Cadajen zijn een elitaire bevolking. Dit wordt goed weerspiegeld door de stralende paleizen en grote huizen.  Een tekort aan grondstoffen en eer kent dit kingdom niet. Hier waar de voorvaderen zijn begraven in de piramides, en waar de edelen worden behandeld als goden. Door hun rijke geschiedenis ziet Cadaj zich als één van de grootmachten van de wereld. De grote brede straten en glinsterende dakkapellen liggen als macht uitstraling in de zon.  Aan het einde van de grote straten zijn de grote en machtige Piramides in de verte te zien, met de sfinxen als tombe bewakers.

Cadaj heeft het verder niet zo met allianties en vrienden. Zij focussen zich puur op de handel en het uitbreiden van hun rijk, en zijn dus niet te vertrouwen buiten dat. Het is een erg gevaarlijk rijk voor buitenstaanders. Vaak zijn er rovers en professoren geweest die geprobeerd hebben Cadaj binnen te komen om informatie op te doen of waardevolle spullen te stelen, maar zij wie ongevraagd het land der gewassen betreed, betreden een gevraagde weg naar de dood.


De biome:

Een combinatie van oases en woestijn, met hier en daar een piramide. (kwam niet helemaal uit met de plekken van de map en de kingdoms, excuses).

Locatie ten opzichte van de map:

Midden-Oosten van de wereld. Een mooie redelijk oostelijk centrale ligging.


Kom in contact met het Kingdom Cadaj:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Cadaj

Kingdom Danar

Kingdom Danar

Het rijk Danar, een rijk waar handelaren vrij kunnen handelen. Waar het land is opgedeeld in provincies. Een land waar iedereen zonder enige gewelddadige plannen welkom is in het mooie Danar. Een groots rijk met een gerespecteerde leider en een machtig leger. 

Het landschap van Danar is voor grotendeels erg uitgedroogd. Een grote uitgestrekte woestijn met hier en daar wat bergen van zowel normaal zandsteen als rood zandsteen. Wel heeft Danar een brede rivier die vanaf de zee stroomt in het land, hieromheen is veel vegetatie met palmbomen en vruchtbare grond. Hier in Danar wordt er veel gehandeld in ingrediënten die nergens anders te verkrijgen zijn, wat hun winst dus erg doet verschillen van de oogst in andere rijken.

Hier in Danar is een duidelijke hiërarchie te vinden. Zo hebben zij als eerste een rijk dat was ingedeeld in provincies, ze hadden een belastingsysteem, postsysteem en hadden spionnen die op aanvraag van de Sjah mensen in de gaten hielden. Ook had Danar wegen aangelegd op belangrijke handelsroutes om de snelheid en efficiëntie te optimaliseren. Alle veroverde gebieden mogen hun eigen geloof en cultuur behouden uit respect voor een ander en om zo opstanden te voorkomen. 

Danar is erop uit om een zo sterk mogelijk rijk op te bouwen, een rijk waar iedereen vrij is in keuze van religie en cultuur. Een beleefd en verwelkomend rijk, waar je niet snel oorlog mee zal krijgen. Maar, stel er is oorlog onderweg en de Danaren zullen erop moeten reageren, maak dat je wegkomt. Danar is een van de weinige rijken die nog nooit een veldslag heeft verloren, zelfs in de minderheid.


De biome:

Woestijn gebieden met uitgestrekte vruchtbare gebieden. Dus grote droge gebieden met dood bosgebied, maar ook een rijk palmboomgebied met veel zonuren en prachtige zeegebieden.

Locatie ten opzichte van de map:

Dit land ligt in het midden/zuiden van de rechterzijde van de map. Grenzend aan Cadaj.


Kom in contact met het Kingdom Danar:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Danar

Kingdom Gondar

Kingdom Gondar

Het rijk Gondar, het volk dat leeft in hun donkere en diepe tunnels. Dit rijk bestaat grotendeels uit dwergen, deze dwergen zijn trots en sterk en zullen vechten tot hun laatste man als het om het verdedigen van hun land gaat.. De dwergen zijn al meerdere malen uit hun gebieden verdreven.. Door deze nederlagen in het verleden hebben ze moeten veranderen. Waar hun lichaam qua lengte vaak onder doet aan die van andere volken. Wordt het goed gemaakt door hun gespierde lijven.
De dwergen zijn een rijk volk. Tijdens het maken van hun steden diep in de bergen zijn ze veel mineralen tegengekomen. Deze mineralen gebruiken de dwergen voor het maken van sterke pantsers.. Door de verkregen rijkdom, en hun geschiedenis van nederlagen zijn de dwergen veranderd.. Ze hebben geleerd van hun fouten, en hebben in hun grotten grote niet inneembare steden gecreëerd.

Het volk is erg vijandelijk tegenover andere mensen.. Door hun geschiedenis van onderdrukking weten ze niet wie te vertrouwen. Al betreed je zonder toestemming hun land, wees dan niet verbaasd als je er hardhandig wordt weggejaagd.


De biome:

Sneeuw en berggebied met gigantische grotten om een groots rijk te stichten. Het gebied is koud, maar de vele mineralen in de grond biedt troost voor de bewoners van het gebied.

Locatie ten opzichte van de map:

Rechtsboven van de map, het koude gebied met velen bergen. Er is hierin zeer veel grasgebied waar simpel en goed op te bouwen valt.


Kom in contact met het Kingdom Gondar:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Gondar

Kingdom Kauri

Kingdom Kauri

Het rijk Kauri, een gebied met ooit vele competitieve stammen, wat is uitgegroeid tot een verbonden bevolking.  Een volk zonder vrienden en zonder vijanden, een volk waar weinig informatie over is. Sinds de Dodentocht is Kauri noch te zien als te horen, het lijkt wel alsof ze zijn verdwenen. Geruchten gaan dat de Bosjesmannen na de Dodentocht zich zijn gaan verstoppen in de diepe jungle, maar is dit uit angst? Daar zullen wij snel achter komen.
Kauri heeft het meest vruchtbare landschap met een tropische regenwoud, bergen en rivieren. Deze rivieren stromen tot aan het midden van Kauri met in het midden een waterrotonde, en ook stroomt er water vanaf de reusachtige vulkaan, ”Nahil”. Nahil is een van de redenen van het mooie vruchtbare land van Kauri. De welvaart van Kauri hangt grotendeels ook af van de jaarlijkse oogst en de handel ingrediënten die alleen daar te vinden zijn. Ook heeft Kauri delen uitgestrekte vlakke land waar er veel op kan worden gebouwd.

Verder is Kauri erg primitief, zowel in gebouwen als manier van leven. Er is geen een ander cultuur als die van de Kaurianen. Hier waar zowel mensen als dieren worden opgeofferd en waar er meer tijd wordt gestoken in het bouwen van religieuze plaatsen als bewoonbare steden. Het volk van Kauri neemt alleen actie in opdracht van hun geloof. Dit is een van de reden dat er weinig rijken zijn die destijds een alliantie wouden sluiten met Kauri. Ze zijn te onvoorspelbaar om mee samen te werken, want als het net stapt buiten de regels van de religie van de Kaurianen is het niet mogelijk om het uit te voeren. Verder zijn de Kaurianen een erg gevaarlijk volk voor buitenstaanders, maar raak je bevriend met ze dan zullen ze erg gastvrij zijn. Respecteer hun religie en ze respecteren jou.


De Biome:

Kauri is een mooi landschap met grote jungle bossen. Het heeft ook een vulkaan met wat meertjes en rivieren.

Locatie ten opzichte van de map:

Kauri ligt in het Zuid-Westen. Het is aangrenzend aan warme gebieden.


Kom in contact met het Kingdom Kauri:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Kauri

Kingdom Rhuna

Kingdom Rhuna

Het rijk Rhuna, een barbaars volk bekend om het plunderen en vernielen van steden. De Vikingen van het noorden, de krijgers op zee en op land. Deze Vikingen zijn te herkennen aan hun unieke symbolen en stijl, ook zijn ze te herkennen aan hun unieke manier van leven, overleven en religie.

Het landschap in Rhuna is niet het meest vruchtbare land in de wereld, maar het is vruchtbaar genoeg om ervan te kunnen leven. Het is een gebied met zowel bergen als vlak land. Ook heeft Rhuna mooie dennenboom bossen met erg hoge bomen en een brede rivier die doorstroomt tot aan in het midden van het land. In het midden vind je zowel de hoofdstad als de haven van Rhuna.

De religie van de Noormannen wordt door de huidige wereld gezien als mythologie. Het barbaarse volk met draken als schepen, demonen als soldaten en duivelse gedachten. Dit is slechts wat de buitenwereld van ze denkt, echter niemand weet hoe het is om te samen leven met de Noormannen noch te wonen in Rhuna.

Houd uw steden veilig en uw leger paraat, Rhunanen plunderen wie ze willen wanneer ze willen. Mocht u de Noormannen zowel op land als op zee tegenkomen is de kans klein dat u het overleefd. De krijgers uit het noorden zijn als geen ander, hun angst voor de vijand is als hun angst voor de dood, niet te vinden.


De Biome:

Sneeuwbergen en dennenbossen. Rhuna is een ideaal viking gebied met veel zeeën, rivieren en vlakke gebieden, maar ook berggebieden. 

Locatie ten opzichte van de map:

Noord-Midden in de map. Redelijkerwijs iets richting het Oosten, aangrenzend aan Gondar en Arelius. Belum is ook zeer dicht bij.


Kom in contact met het Kingdom Rhuna:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Rhuna

Kingdom Tirades

Kingdom Tirades

Het rijk Tirades, een machtig volk met volle overheersing op zee, gebouwen met veel glas en grote uitgestrekte steden. Tirades is makkelijk te herkennen aan hun enorme vloot, grote identieke schepen, gezellige steden en onmisbare handel. Ontdekkers, veroveraars en handelaren die de handen ineen staken om een machtig, imposant rijk op te bouwen.

Het landschap van Tirades is zowel vruchtbaar als goed bruikbaar om op te bouwen. De stevige grond rondom de bergen in het midden van het land bieden een uitstekende mogelijkheid om hier grote dingen te bouwen. Het landschap is gelegen in het tropische zuidwesten. 

De economie van Tirades is gebaseerd op handel. Kruiden, vruchten, groentes, vlees en mineralen zijn allemaal bij elkaar te vinden op grote markten en havens binnen het rijk. Door de geschiedenis zorgt ervoor dat hout niet schaars is, hiermee kan Tirades grote steden bouwen in hun kenmerkende stijl. En ondanks dat dit land geen grote legers heeft, zorgt de imposante vloot voor een handels patent op veel zeldzame producten.

De ontdekkers en handelaren van Tirades zijn verder een erg vriendelijk rijk, maar altijd op hun hoede. Met de vele rivalen op zee doet Tirades dan ook het meest om op te vallen en aan te tonen dat zij het sterkst zijn. Ook Tiradianen waren ooit genadeloze rovers, dus wees op uw hoede wanneer u het pad kruist van een Tiradiaan.


De Biome:

Plains, berggebied in het midden met een vallei. Heeft een warme uitstraling door de zandstranden en bomen.

Locatie ten opzichte van de map:

Linksonder in de wereld. Naast Valeres en Kauri. Een vrij groot land, wat niet kan missen. Het is het meest zuid-westelijke land.


Kom in contact met het Kingdom Tirades:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Tirades

Kingdom Valeres

Kingdom Valeres

Het rijk Valeres. Het volk dat de landen en wateren zonder enige moeite kunnen uitstippelen. Waar de gekleurde huizen liggen als smaragden in de zon, en waar je het bier kan ruiken vanaf de zee poorten. De piraten van de rivieren tot aan de oceaan, en niemand die ze na kan doen. Ten minste, dat is wat zij denken…

Dit land heeft een landschap vol zeldzame vegetatie, met aan het water veel havens om deze vegetaties te verhandelen. De hoogteverschillen en nauwe straten zorgen voor een benauwd maar veilig gevoel. Bouwen met de grondstoffen die het eiland te bieden heeft is goed terug te zien. Ook liggen de kusten van Valeres aan een mooie lichtblauwe zee met zowel leven op land als in het water. Valeres laat hun positionering ten opzichte van de andere rijken sterk merken en laten dan ook niet over zich heenlopen. Hun zelfvertrouwen zal nooit te kort komen. Zij zullen er alles aan doen om hun goederen te beschermen, hun geld te bemachtigen en het rijkste rijk te worden. De piraten waren dan wellicht bereid om te handelen, maar bij het beledigen van hun volk raakt men een gevoelig litteken. 

De vele schepen van het rijk staan op ieder moment klaar om op te komen voor hun land. Elk schip handelt individueel als een sterke aanwezigheid op zee. Een aanvaring zal er niet zomaar plaatsvinden, maar bij een verkeerde opmerking kunnen de kanonnen maar beter gereed gemaakt worden.


De biome:

Een combinatie van vele eilanden met palmbomen, hutjes, en grote stranden.

Locatie ten opzichte van de map:

Ten zuiden van de map ligt een grote groep eilanden. Dit is Valeres. Het ligt zuid/midden van de map en het is toegankelijk voor de rest van de wereld.


Kom in contact met het Kingdom Valeres:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Valeres

Kingdom Zania

Kingdom Zania

Het rijk Zania, het volk dat onder de grote bergen en eikenbomen leven. Er gaan verhalen rond dat dit rijk gesticht werd toen er paar wijze elven uit andere rijken wat niet uit elven bestond op reis gingen voor nieuw land, omdat ze zich niet thuis voelden en zij een plek nodig hadden om hun wijsheid op te slaan. Na vele weken reizen kwamen zei een groen landschap tegen. De elven besloten om hier een nieuw land te stichten genaamd Zania.

Dit rijk zal het meeste bestaan uit het ras der elven dat een wijze afkomst heeft, ze geloven dat de bomen op dit gebied een soort van kennis heeft over de geschiedenis van dit universum hoe ze deze kennis konden verkrijgen is nog een groot raadsel. Het volk had besloten om deze kennis niet door te vertellen aan andere rijken omdat het zeer kostbaar was!

De elven zijn een best rijk volk dat is ook terug te zien aan hun harnassen en architectuur dat veel marmer en hout bevat, dit hout is het sterkste op de planeet dus daar zijn ze erg zuinig op, van dit hout worden uiteraard ook hun wapens gemaakt zoals de Elven longbow of de twee handige elven zwaarden genaamd de Lhangs, het hout geeft hen een speciale kracht waar andere rijken maar van kunnen dromen.

het volk is over het algemeen vaak rustig en vredig als je hen met respect behandeld en niet op de tenen trapt, de eer van een elf ligt hoog. Houd je je hieraan zullen ze je niet gauw aanvallen. 


De biome:

Zania bestaat uit een middenstuk met water waarin veel spikes van diorite staan en om het water staan allemaal bomen tussen bergen. Daarnaast heeft Zania toegang tot vele kleuren klei omdat ze nog een stukje mesa hebben.

Locatie ten opzichte van de map:

Zania ligt ten zuiden van de map onder de desert, zuidwesten van Danar (Gele schild) en oosten van Valeres (paarse schild).


Kom in contact met het Kingdom Zania:

Klik om te joinen:
Join de SanctumMC main discord
Join de discord van Kingdom Zania